Κατηγορία: Αγροτικά

Μηδαμινή η προσέλευση αγροτών στα λογιστικά γραφεία για την τήρηση λογιστικών βιβλίων

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών κ.λπ.)…