Κατηγορία: Παιδεία

Επτά νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν από το φθινόπωρο στο ΙΕΚ Τρικάλων

Στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων οι οποίες είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές Αρκετά νωρίς σε σχέση…