Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 4.000 θέσεις του ΟΑΕΔ στην Υγεία

Τέλος στην προσωρινή αγωνία των υποψηφίων του προγράμματος 4.000 θέσεις σε φορείς της Υγείας έβαλε σήμερα το μεσημέρι ο ΟΑΕΔ με την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα των επιτυχόντων.
Σήμερα Δευτέρα αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της Υγείας για 4.000 θέσεις εργασίας, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της Υγείας».
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι προκειμένου να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους.
Μεταξύ των 4.000 θέσεων συμπεριλαμβανόταν και νοσηλευτικά ιδρύματα των Τρικάλων και της Θεσσαλίας ευρύτερα. Στο πρόγραμμα εκδήλωσαν ενδιαφέρον και αρκετοί άνεργοι της Φαρκαδόνας που θέλουν να απασχοληθούν στον τομέα της Υγείας για διάρκεια ενός έτους.