Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ΥΕ της προκήρυξης 4Κ/2015

a

Έντονο υπήρξε το περασμένο φθινόπωρο το ενδιαφέρον των Φαρκαδόνιων για την προκήρυξη 4Κ/2015 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΥΕ και ΠΕ για τα νοσοκομεία της χώρας.

Πολλοί υποψήφιοι κλάδου ΥΕ έσπευδαν στα γυμνάσια της Φαρκαδόνας και της Οιχαλίας για την λήψη του απολυτήριου τίτλου, που απαιτούνταν μεταξύ των δικαιολογητικών.

Σήμερα ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 έως και την πάροδο της 21ης Ιανουαρίου 2016, ημέρας Πέμπτης. Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της Προκήρυξης 4Κ/2015 θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.