Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

Με εντατικούς ρυθμούς προωθούνται οι διαδικασίες του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 24.251 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης στους Δήμους των Τρικάλων και γενικότερα.

Το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ, ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων,

ο προσωρινός πίνακας επιλαχόντων και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Αναφορικά με το πρόγραμμα πέραν των άλλων Δήμων, προσέφερε στους ΟΤΑ των Τρικάλων, Καλαμπάκας 91 θέσεις, Φαρκαδόνας 55 θέσεις, Τρικκαίων 46 θέσεις και Πύλης 40 θέσεις.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Φεβρουαρίου και ώρα 10η πρωινή έως και τη 17η Φεβρουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 17ης Φεβρουαρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).