Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη εργαζομένων σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλου

Προσωρινό τέλος στην αγωνία όλων των υποψηφίων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλου έβαλε σήμερα το μεσημέρι ο ΟΑΕΔ με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, αποτυχόντων και αποκλειομένων.

Μεταξύ των 1.635 θέσεων συμπεριλαμβανόταν κι εκείνες που προσφερόταν και στο κέντρο φιλοξενίας του νομού Λάρισας που φιλοξενείται γειτονικά της Φαρκαδόνας, στο Κουτσόχερο και στο πρώην Στρατόπεδο Ευθυμιόπουλου.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναμένεται η κατάθεση αιτιολογημένων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 10η πρωινή έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 15ης Σεπτεμβρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

Από το Μητρώο Ανέργων μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.