Αποκαθίστανται οι ζημιές στους δρόμους σε δυο χωριά της Φαρκαδόνας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας το έργο της οδοποιίας Ζάρκου και Γριζάνου

Στην αποκατάσταση των ζημιών που αντιμετωπίζει η εσωτερική οδοποιία του δημοτικού διαμερίσματος Ζάρκου και Γριζάνου αναμένεται να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος Φαρκαδόνας.
Με το συγκεκριμένο θέμα ασχολήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπου και το ενέκρινε, με σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες με την συζήτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα ανοίξει το δρόμο για την υλοποίησή του.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούλιο.
Το έργο αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακκούβων).
Η επισκευή θα γίνει στους δρόμους των δυο χωριών που παρουσιάζουν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος, από ασφαλτικό διάλυμα και αδρανή υλικά προερχόμενα από καθαρούς υγιείς λίθους λατομείου. Αναλυτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες κατά σειρά: Εντοπισμός των κατεστραμμένων τμημάτων των δρόμων (ακριβής καταγραφή των φθορών σε πίνακα ανά οδό και ανά οικισμό που θα κατατίθεται στην υπηρεσία 3 εργάσιμες ημέρες πριν την αποκατάσταση). Ευθύγραμμη και συνεχής τομή πάχους μέχρι 0.15μ. που θα περικλείει περιμετρικά το προς αποκατάσταση φθαρμένο οδόστρωμα. Αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης. Εκσκαφή του προς αποκατάσταση τμήματος σε βάθος 0,10μ., κατακορύφωση των παρειών του ασφαλτικού, αποκόμμιση των αχρήστων υλικών και συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,05μ.(συμπυκνωμένο πάχος μετά από διάστρωση)από θραυστά αδρανή υλικά. Ασφαλτική προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών με ασφαλτικό διάλυμα. Μεταφορά επί τόπου του έργου του ασφαλτομίγματος, διάστρωση και συμπύκνωση αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.