Αποκλείεται από το νέο πρόγραμμα νιτρορύπανσης ο νομός Τρικάλων

Παρότι η περιοχή μας θεωρείται επιβαρυμένη χημικά, λόγω της έντονης αγροτικής εκμετάλλευσης το υπουργείο Α.Α.Τ. την κατατάσσει στη ζώνη με υπόγεια υδατικά συστήματα σε καλή κατάσταση

Καθόλου ευχάριστες δεν είναι για το νομό Τρικάλων οι ειδήσεις που αφορούν το νέο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης, το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει το αμέσως επόμενο διάστημα με την πρόσκληση και την υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή αγροτών.

Μιλάμε για ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, το γνωστό πρόγραμμα «Μείωσης της Νιτρορύπανσης», το ποίο εφαρμόζεται πάνω από 10 έτη στο νομό μας.

Προ ημερών δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μ.10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, συνέχεια της Προδημοσίευσης της Δράσης που είχε γίνει την 13/3/2017.

Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης αποκλείεται ο νομός Τρικάλων από τη συγκεκριμένη δράση με το επιχείρημα ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στο σύνολό της κατατάσσεται στη ζώνη με υπόγεια υδατικά συστήματα σε καλή κατάσταση.

Στο πρόγραμμα δίδεται προτεραιότητα στις περιοχές με υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. Το κριτήριο βαθμολογείται μέχρι 100 μόρια, ενώ υπάρχει ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές (Natura κτλ), το οποίο μπορεί να δώσει επιπλέον 20 μόρια. Αποκλείεται ωστόσο ένας νομός, ο οποίος λόγω της έντονης αγροτικής εκμετάλλευσης θεωρείται επιβαρυμένος χημικά.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (Εγκεκριμένη μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας) η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στο σύνολό της κατατάσσεται στη ζώνη με υπόγεια υδατικά συστήματα σε καλή κατάσταση. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα πλέον εφαρμόζεται σε 37 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, τα αυξημένα ποσά ενίσχυσης (για παράδειγμα έως 60 ευρώ ανά στρ. στο βαμβάκι), αναμένεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον.

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν τα διαθέσιμα χρήματα (στην προδημοσίευση αναφέρεται ενδεικτικά το ποσό των 177.000.000 ευρώ να μην φτάσουν για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το συγκεκριμένο θέμα πλέον έρχεται να προβληματίσει, προκαλώντας ταυτόχρονα δυσαρέσκεια στους Τρικαλινούς αγρότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και γεωπόνοι που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με τη σύνταξη και υποβολή φακέλων σε αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα.

«Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός, στερεί πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια και τινάζει στον αέρα τον προγραμματισμό εκατοντάδων καλλιεργητών, μεταξύ και πολλών Τρικαλινών.

Οι Τρικαλινοί αγρότες, αν δεν υπάρξει άρση του μέτρου θα στερηθούν, 60 ευρώ ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες βαμβακιού, 43,5 ευρώ ανά στρέμμα για καλλιέργειες καλαμποκιού κ.α. Χρήματα πολύτιμα σε μία περίοδο βαθιάς κρίσης και προβληματικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.», τονίζει ο γεωπόνος από την περιοχή της Οιχαλίας, υπεύθυνος σύνταξης Φακέλων Αγροπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων κ. Παύλος Σκαρκάλης.

Για το συγκεκριμένο θέμα προ ημερών η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ, κα. Φωτεινή Αραμπατζή κατέθεσε σχετικό ερώτημα προς τον υπουργό κ. Αποστόλου στη Βουλή αναφερόμενη στο Ν. Σερρών που αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.