Απολυτήριες εξετάσεις δημοτικού σχολείου

Στις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί από την τοπική εκπαιδευτική διεύθυνση οι εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού.

Συγκεκριμένα και όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 10:00 το πρωί, αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Δ/νση Π.Ε Τρικάλων έως και την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018.