Αποτελέματα Β’ γύρου στο τμήμα 345 Σερβωτών

Στο τμήμα 345 Σερβωτών ανακοινώθηκαν τα κάτωθι εκλογικά αποτελέσματα

Έλαβαν οι παρακάτω υποψήφιοι δήμαρχοι:

Μπαγιώτης Μιχάλης:33

Σακελλαρίου Γιάννης:74