Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών στο τμήμα 357 Γριζάνου

Στο τμήμα 357 Γριζάνου ανακοινώθηκαν τα κάτωθι εκλογικά αποτελέσματα για το Δήμο Φαρκαδόνας. Έλαβαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

Μεριβάκης Αθανάσιος:77

Μπαγιώτης Μιχάλης:110

Σακελλαρίου Γιάννης:37

Στεργίου Ευαγγελία:8

Χαλβατζά Ελένη:46