Χριστός ετέχθη… Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη

Οι καμπάνες άρχισαν να σημαίνουν χαρμόσυνα στα μοναστήρια και στις εκκλησίες μας. Χαρά και ελπίδα σε όλη την πλάση. Ο Μεσσίας γεννάτε σήμερα, φτωχά και ταπεινά.

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.».

Οι καμπάνες άρχισαν να σημαίνουν χαρμόσυνα στα μοναστήρια και στις εκκλησίες μας. Χαρά και ελπίδα σε όλη την πλάση. Ο Μεσσίας γεννάτε σήμερα, φτωχά και ταπεινά. Το Σπήλαιο της Βηθλεέμ γεμίζει από φώς, από ελπίδα, από αγάπη. Αν και Βασιλεύς του κόσμου, γεννήθηκε ως ασκός εν πάχνη. Αν και Μεσσίας του κόσμου ζεστάθηκε από το σανό και τις αναπνοές των ζώων.

Αν και ταπεινός γονάτισαν οι μάγοι μπροστά του προσφέροντας τα πολύτιμα δώρα.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.».

Ας γονατίσουμε σήμερα μπροστά του, ας προσευχηθούμε κι ας αντλήσουμε δύναμη από την ταπεινότητά του.

Ας γονατίσουμε μπροστά στη φάτνη κι ας ευχηθούμε στο Σωτήρα να μας γεμίζει δύναμη, υπομονή και εγκράτεια. Ας μας οπλίσει με δύναμη και ας μας κρατήσει γερούς, ενδυναμώνοντας με ελπίδα και αισιοδοξία.

Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές