Δέσποινα Μπότη: Πολιτική – Όραμα – Αυτοδιοίκηση – Αγάπη για τα κοινά

Ο Αριστοτέλης το είπε καλύτερα… η πόλη δεν υπάρχει μόνο για τα ζην αλλά για το ευ ζην..
Είναι αναγκαίο να είναι δομημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη συλλογική ζωή, να παρέχει ποιότητα ζωής και να προσφέρει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη κάθε ηθικής, κοινωνικής και πνευματικής δραστηριότητας των πολιτών.

-Στη γενική πολιτική μίας νέας Αυτοδιοικητικής κίνησης θα περιλαμβάνονται όλες οι αρχές της, οι οποίες θα κοινοποιούνται άμεσα σε όλους τους δημότες.

-Οι αρχές μιας κίνησης χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το Δήμο. Εκφράζουν το όραμα, τις αξίες της κίνησης , τους κανόνες και τα ιδανικά τα οποία την συνθέτουν .

– Το Όραμα θα βοηθήσει να διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα και θα προσφέρει ένα σαφή προσανατολισμό.
Με άλλα λόγια: το Όραμα είναι η βασική ιδέα για την ύπαρξη της κίνησης .
Για να χαρακτηριστεί ένα όραμα σωστό καλό είναι να αποτελείται και από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
• Πρέπει να εστιάζει θετικά στο σύνολο .
• Πρέπει να προσφέρει κίνητρα σε όσους το ασπάζονται .
• Πρέπει να βασίζεται σε μία μακροπρόθεσμη εικόνα του Δήμου , παρέχοντας εξέλιξη , σταθερότητα και ανάπτυξη.

– **Το όραμα δεν μπορεί παρά να σε εκφράζει και προσωπικά, να είσαι ΕΣΥ. Δεν προχωρά ποτέ κανείς με όνειρα «δανεικά» και ξένα. Η πορεία αυτή χρειάζεται λογισμό, ευθύνη και όνειρο , το όραμα είναι το όνειρο….

-Χρειάζεται σαφώς μια ουσιαστική, συνεχής ,δημιουργική δραστηριότητα του κοινού και αυτό σημαίνει κυρίως να αισθανθούμε το πάθος για τα κοινά κι αυτό το συναντήσαμε και σ’ εκείνο το εξαιρετικό χορικό της Αντιγόνης, που αρχίζει «πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει….» ( πολλά είναι τα φοβερά, αλλά τίποτα δεν υπάρχει πιο φοβερό από τον άνθρωπο) πολλά γεννούν το δέος , το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά… και όπου ο Σοφοκλής ανάμεσα στα άλλα θαυμαστά χαρακτηριστικά του ανθρώπου αναφέρεται στο ότι οι άνθρωποι επάνω στην ακμή της αγάπης για τα κοινά έστησαν αληθινές πολιτείες, έτσι όπως αυτή, μέσα στην οποία γεννήθηκε ο Σοφοκλής και διέπρεψε .

– Αυτό που χρειάζεται κατεξοχήν είναι αυτό «το πάθος για τα κοινά», η ευθύνη της συμμετοχής. Αν δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική πίστη και η δύναμη της δημιουργίας μπορούμε να λέμε ωραίους λόγους, να αναφερόμαστε σε συστήματα τα οποία είναι άψογα, φιλοσοφικά και πολιτειολογικά, αλλά όλα αυτά δεν θα έχουν αντίκρισμα.

-Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυριαρχία των πολιτών και όχι των πολιτικών κομμάτων, η ευθύνη, η δημιουργικότητα, τα οποία αναπτύσσονται στον βαθμό που οι πολίτες συμμετέχουν στις υποθέσεις της πολιτείας, ασκούν άμεσα την εξουσία και τον έλεγχό της, ασκούν δηλαδή πολιτική με την αληθινή σημασία του όρου..

Δέσποινα Μπότη