Διαδημοτική συνεργασία σε επίπεδο Δήμων

Ομόφωνη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Τρικκαίων για την συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το δημοτικό συμβούλιο Τρικκαίων στην συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης ήταν κι αυτό της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Δήμο Τρικκαίων στο Δήμο Φαρκαδόνας.

Όπως είναι γνωστό με παρελθούσα απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Φαρκαδόνας στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας» δεδομένου ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας δεν διαθέτει συγκροτημένη Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας με συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας» που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Κατά την συζήτηση του θέματος υπήρξε ομοφωνία με το Σώμα να εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την υπογραφή της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας.

Ο Δήμος Τρικκαίων πάντως, διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση στην οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το Δήμο Φαρκαδόνας στην υλοποίηση του εν λόγω συγχρηματοδοτούμενου έργου.