Διαρκείς έλεγχοι των γεωπόνων στις βαμβακοκαλλιέργειες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου δίνει σειρά συμβουών στους βαμβακοπαραγωγούς

Διαρκείς είναι οι έλεγχοι που διεξάγει και στο νομό Τρικάλων η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.

Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτίες βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της συγκομιδής σύσπορου βαμβακιού. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο βοήθησαν στο άνοιγμα των καρυδιών, και αν ο καιρός συνεχίσει να είναι ευνοϊκός κι το επόμενο 15θήμερο θα είναι μία καλή χρονιά για το βαμβάκι.

Μετά τους ελέγχους που διεξάγουν στις καλλιεργούμενες εκτάσεις οι γεωπόνοι των δυο Υπηρεσιών συστήνουν στους παραγωγούς η αποφύλλωση των βαμβακόφυτων να γίνεται όταν είναι ανοικτό το 60% των καρυδιών με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα. Για επιτυχή αποφύλλωση ακολουθούμε πιστά και σχολαστικά τις οδηγίες της ετικέτας. Μη επιτυχής αποφύλλωση έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέσουν από το φυτό, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο βαμβάκι και δύσκολα αποχωρίζονται κατά την συγκομιδή.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 15-18°C, χαμηλή εδαφική υγρασία και να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια.

Υπενθιμίζουν τους παραγωγούς ότι για καλύτερης ποιότητας προϊόν, η συγκομιδή βαμβακιού πρέπει να γίνεται όταν αυτό δεν είναι υγρό, τα φύλλα των βαμβακόφυτων έχουν πέσει και το σύνολο των ώριμων καρυδιών έχει ανοίξει. Γι’ αυτό δεν συγκομίζεται ποτέ μετά από βροχή, ούτε τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει ακόμα υγρασία στα χωράφια.

Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις

Όπως είναι γνωστό το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του εντόμου. Επομένως η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν.

Για να καταφέρουν μείωση του αριθμού των νυμφών πρέπει να προβούν σε καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών.

Γι’ αυτό συστήνεται στους παραγωγούς, μετά το τέλος της συγκομιδής να προβούν άμεσα σε στελεχοκοπή των βαμβακόφυτων και εν συνεχεία να οργώσουν με άροτρο (υνί) για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε:

Ø  Άμεση καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που βρίσκονται και διαχειμάζουν στο έδαφος.

Ø  Έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες του χειμώνα.

Ø  Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο την μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Ø  Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων.

Ø  Εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία με την ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων του βάμβακος.

Ø  Περιορισμό της επιφανειακής απορροής του νερού από τις χειμερινές βροχοπτώσεις.

Ø  Ακόμη με το φθινοπωρινό όργωμα πετυχαίνουμε καλύτερη και ευκολότερη κατεργασία του εδάφους για την επόμενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνει απαραιτήτως με άροτρο για να υπάρξει αναστροφή του εδάφους και όχι με άλλα εργαλεία όπως καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ρίπερ, κλπ.