Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών δίνει από σήμερα η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τον διακανονισμό σε 12 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις

Τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευση Φαρκαδόνας σε βεβαιωθείσες οφειλές, θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην συγκεκριμένη απόφαση προχώρησε μετά από συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Η απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζει τον διακανονισμό σε 12 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα προκαταβάλει το 20% της συνολικής οφειλής και ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη από 30 ευρώ, χωρίς την απαλλαγή προσαυξήσεων.

Σκοπός της ΔΕΥΑΦ η διευκόλυνση των οφειλετών που δεν μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές αλλά και η τακτοποίηση των οφειλών που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

Η μη τήρηση των όρων της απόφασης διακανονισμών από την πλευρά του οφειλέτη έχει σαν συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

Η καθυστέρηση καταβολής δύο δόσεων και η μη εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών των νέων λογαριασμών που εκδίδονται δίνει στην επιχείρηση το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας του διακανονισμού, έχοντας σαν συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα (διακοπή υδροδότησης, αγωγή κλπ.).

Σε περίπτωση μη καταβολής δυο συνεχόμενων δόσεων ή του τρέχοντος λογαριασμού θα χάνεται ο διακανονισμός και θα γίνεται άμεση διακοπή υδροδότησης. Μέχρι την εξόφληση του ποσού της οφειλής και την επανασύνδεση δεν θα χρεώνεται το πάγιο και θα εκδίδεται ο λογαριασμός με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.