Δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Τα εμπόδια που συνάντησαν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης δίνουν παράταση στην όλη διαδικασία υποβολής της δήλωσης.

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αναφέρουμε ότι συμμετέχει και ο Δήμος Φαρκαδόνας με 55 θέσεις όλων των κλάδων και διαφόρων ειδικοτήτων ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με Δήμους του νομού και γειτονικούς ΟΤΑ άλλων νομών.