Δράσεις ενημερώσεις και προαγωγής υγείας για τους ηλικιωμένους

Ηλικιωμένοι της Φαρκαδόνας παρακολούθησαν εκδήλωση που σχετιζόταν με την κατάθλιψη στην αίθουσα του ΚΑΠΗ με διοργανωτές την Αντιδημαρχία Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση

Στην ενημέρωση και στην προαγωγή υγείας συνεχίζει να στοχεύει ο Δήμος Φαρκαδόνας με εκδήλωση που διοργάνωσε στο ΚΑΠΗ της έδρας του και αφορούσε την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Κατ’ αυτό τον τρόπο και με την εν λόγω δράση επιβεβαίωσε την ενεργή παρουσία τους στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων Προαγωγής της Υγείας μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα).

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση τεσσάρων ιδιαίτερα ενεργών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δομών του Δήμου η Αντιδημαρχία Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση.

Οι δημότες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το σημαντικό αυτό θέμα, ομιλίες από την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας κα Δήμητρα Παπαστεργίου και την κοινωνική λειτουργό κα Ευαγγελία Καραπέτσα, ενώ τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την κατάθλιψη, τα αποτελέσματα του οποίου θα βοηθήσουν στην κατανόηση αυτού του σημαντικού φαινομένου.

Στα πλαίσια της δράσης, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκων διανομή ερωτηματολογίων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από τις εργαζόμενες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου μας.

Η δράση έρχεται σε εφαρμογή των πολιτικών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., στην Επιστημονική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει, ενώ επίκεινται και άλλες δράσεις κινούμενες στον άξονα της υλοποίησης δράσεων Προαγωγής της Υγείας των Δημοτών.