Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου Φαρκαδόνας

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» το έργο της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού»  

Με νέα μηχανήματα που θα βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του θα εξοπλιστεί ο Δήμος Φαρκαδόνας. Το έργο που έχει ενταχτεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών κι έχει προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.

Το έργο της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Με την προμήθεια αυτή θα αναβαθμιστούν οι  υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και έργων αυτεπιστασίας του Δήμου μας με σύγχρονο εξοπλισμό, έτσι ώστε το ήδη σημαντικό έργο τους, αυτό της διατήρησης των δημοτικών υποδομών σε αναβαθμισμένο επίπεδο και της αυξημένης επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και ικανότητας, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτό, όπως είναι επόμενο, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα των δημοτών.