Εν αναμονή νοικοκυριά και επαγγελματίες για το «Εξοικονομώ ΙΙ»

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι μηχανικοί να βγάζουν τα καινούρια πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Εν αναμονή της έναρξης του προγράμματος  «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»  για την ενεργειακή απόδοση των οικιών βρίσκονται Φαρκαδόνια νοικοκυριά, μηχανικοί και επαγγελματίες.

Για μια ακόμη φορά στο πρόγραμμα παρατηρείται καθυστέρηση, με αποτέλεσμα όλοι οι εμπλεκόμενοι να βρίσκονται εν αναμονή της έναρξης του προγράμματος. Μια δράση που έρχεται να συνεισφέρει τόσο στους επαγγελματίες της οικοδομής που έχει γονατίσει, όσο και στους πολίτες που θα έχουν πολλαπλά οφέλη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι μηχανικοί να βγάζουν τα καινούρια πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης με βάσει το νέο ΚΕΝΑΚ και τις τεχνικές οδηγίες οι οποίες έχουν, στο πλαίσιο του Εξοικονομώ κατ΄οίκον. Με την έναρξη της διαδικασίας αυτής το νέο πρόγραμμα ενεργειακής ανακαίνισης μπαίνει σε τροχιά έναρξης αφού όπως προβλέπει το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄οίκον, στα νοικοκυριά όσο και για το αντίστοιχο πρόγραμμα στα δημόσια κτίρια χρειάζεται να βγαίνει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν είναι απαραίτητη η λήψη δανείου όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο, η συμμετοχή των τραπεζών είναι επιβεβλημένη, αφού το πρόγραμμα προβλέπει τη σύσταση συνεπενδυτικών ταμείων που θα παρέχουν δάνεια σε όσους δικαιούχους τα αιτηθούν. Στο πλαίσιο των συνεπεδυτικών ταμείων, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει το 33,33% των πόρων και ο πιστωτικός φορέας το υπόλοιπο 66,67%.Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο Εξοικονομώ ΙΙ είναι οι εξής: Alpha Bank
Τράπεζα Αττικής, Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών τα 250 ευρώ /τμ και έως τα 25.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν τα 15.000 ευρώ, το μέγιστο ύψος δανείου τα 12.750 και ήταν υποχρεωτική η χρήση του δανείου, ενώ προβλέπονταν μόνο τρεις εισοδηματικές κατηγορίες με 70%, 35% και 15% επιχορήγηση αντίστοιχα.

Τέλος οι εργασίες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής: Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος της, στέγης και της πιλοτής και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.