Εν αναμονή του νέου Voucher και οι άνεργοι του δήμου Φαρκαδόνας

voucher-2016-960x630

Με στραμμένη την προσοχή στο νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης «Voucher 29-64» βρίσκονται και άνεργοι της ευρύτερης περιοχής Φαρκαδόνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η πρόκληση του προγράμματος αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του Φλεβάρη.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Στο πρόγραμμα voucher που πρόκειται να ανακοινωθεί περιλαμβάνονται αλλαγές, με στόχο οι ωφελούμενοι να λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές, σε σχέση με παλαιότερα, αλλά και να τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες. Η βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα voucher, είναι ότι όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να λάβουν, εκτός από τις πιο υψηλές αποδοχές, και εγγυημένη απασχόληση για ένα εξάμηνο.

Για να επιτευχθούν υψηλότερες αποδοχές για τους ωφελούμενους, υπήρξε διαφοροποίηση στην αναλογία κατανομής των κονδυλίων. Στο εξής το 80% του προϋπολογισμού των προγραμμάτων voucher θα καταλήγει για την ενίσχυση των ανέργων και το 20% θα αποδίδεται στους φορείς κατάρτισης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 75% του προϋπολογισμού κατέληγε στους φορείς κατάρτισης και μόλις το 25% στους ανέργους -ωφελούμενους.

Έτσι, υπολογίζεται ότι, τα προγράμματα voucher, θα αποφέρουν στους ωφελούμενους έως 5.500 ευρώ, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, ποσό αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τα 1.600 ευρώ που λάμβανε έως τώρα. Το πρόγραμμα αφορά σε οκτώ κλάδους σε 43 ειδικότητες, όπως εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου), logistics (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας), έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός), ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου), τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου), τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής), τρόφιμα- Ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων) και περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών).