Ένα δάσκαλο διαθέτει στο ΕΚΦΕ Τρικάλων ο κ. Χρήστος Μπουλούμπασης

Ο εκπαιδευτικός αναμένεται να συνεργαστεί με το Εργαστηριακό Κέντρο  Φυσικών Επιστημών για διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018

Έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων κλάδου ΠΕ70 αναμένεται να διαθέσει ο διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Μπουλούμπασηςμ ως συνεργάτη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΕΚΦΕ Τρικάλων». Ο εκπαιδευτικός αναμένεται να συνεργαστεί με το Εργαστηριακό Κέντρο για διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η τοπική εκπαιδευτική διεύθυνση καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν μέχρι τις 16 Αυγούστου 2017 τη σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, μέσω της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δικαίωμα για αίτηση έχουν οι μόνιμοι και οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, οι οποίοι έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να είναι διδακτική υπηρεσία.