Έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Φαρκαδόνιων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στα Τρίκαλα

Έντονο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς Φαρκαδόνιων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά το Δήμο Τρικκαίων. Οι προσφερόμενες θέσεις του προγράμματος ανέρχονται στις 219 και αφορούν τις κατηγορίες ΥΕ, ΤΕ και ΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τις 13 Οκτωβρίου με την ελπίδα της πρόσληψης 8 μηνών σε θέσεις των ειδικοτήτων τους.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς Φαρκαδόνιων παρατηρείται στις ηλικίες 25-35 ετών και συγκεκριμένα για τις θέσεις κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενώ μηδαμινό είναι το ενδιαφέρον για το κλάδο ΥΕ.

Σημειωτέον ότι, όπως βέβαια εκτιμάται τόσο από τον ΟΑΕΔ, όπως και από το Δήμο Τρικκαίων το ενδιαφέρον αναμένεται αν είναι έντονο σε όλο το φάσμα του νομού, αν συμπεριλάβουμε το γεγονός των υψηλών δεικτών ανεργίας που καταγράφονται στην περιοχή.