Έπεσε άσφαλτος στο Ζάρκο και έπεται συνέχεια

Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζημιές

Μετά από πολυήμερες προσπάθειες ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που είχε υποστεί η εσωτερική οδοποιία του δημοτικού διαμερίσματος Ζάρκου του Δήμου Φαρκαδόνας.

Το έργο περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση 900 τετραγωνικών μέτρων στο οδικό δίκτυο του χωριού.

Το συγκεκριμένο έργο προέβλεπε τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που είχαν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακκουβών), σύμφωνα με τη μελέτη 45/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου άγγιξε τις 20.000 ευρώ, χρηματοδότηση που προήλθε από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσοστό 100%.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν επισκευές σε δρόμους του δημοτικού διαμερίσματος Ζάρκου που παρουσίαζαν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος, από ασφαλτικό διάλυμα και αδρανή υλικά προερχόμενα από καθαρούς υγιείς λίθους λατομείου.

Για την εκτέλεσή του, προκηρύχτηκε ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου.

Να σημειωθεί πως στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζημιές.