Επί το έργον οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κρήνης

Η γυναικεία διοίκηση στο πλαίσιο των εθελοντικών πρωτοβουλιών προχώρησε στον καθαρισμό του πρώην δημοτικού σχολείου

Λίγες μονάχα ημέρες μετά τις εκλογές και τη συγκρότηση του Σώματος των μελών της διοίκησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνης, οι γυναίκες ανέλαβαν δράση.

Το διοικητικό συμβούλιο που ως γνωστό απαρτίζεται από 10 γυναίκες ανέλαβε πρωτοβουλία καθαρισμού του πρώην δημοτικού σχολείου Κρήνης, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από το Σύλλογο, φιλοξενώντας ταυτόχρονα κι άλλες δράσεις.

Οι γυναίκες καθάρισαν αρχικά τους εξωτερικούς χώρους του σχολείου ενώ στην συνέχεια καθαρισμός επεκτάθηκε εντός των γραφείων και των αιθουσών.

Ο καθαρισμός εντασσόταν στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που θέλει να προάγει η νέα διοίκηση. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναπτυχτούν και το επόμενο διάστημα, ενώ δράσεις θα αναπτυχτούν και σε κοινωνικό επίπεδο, κάτι για το οποίο γίνεται προγραμματισμός από τη νέα διοίκηση.