Επιμόρφωση από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Αγωγή της Υπαίθρου

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση: Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή»

Στις 29 Οκτωβρίου θα κηρυχτεί η έναρξη του νέου προγράμματος «Outdoor Education_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση: Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή», που θα υλοποιήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ωρών και 18 ECTS και στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες εργαλεία, ιδέες και προτάσεις για «καλές πρακτικές», σχετικά με τρόπους ενσωμάτωσης της Αγωγής Υπαίθρου στις διαδικασίες της επίσημης τυπικής εκπαίδευσης και γενικότερα της δημιουργίας προγραμμάτων Υπαίθριας Αναψυχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας κι επιπέδου, διευθυντές σχολείων, συμβούλους εκπαίδευσης, προσωπικό Κ.Π..Ε., σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικού ενηλίκων, δημόσιους υπαλλήλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε οργανισμούς περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες και συμβούλους εταιριών και επιχειρήσεων, εργαζόμενους τουριστικών καταλυμάτων, στελέχη και ιδιοκτήτες παιδικών κατασκηνώσεων, στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, στελέχη Οικολογικού – Υπαίθριου Τουρισμού και αποφοίτους, φοιτητές – σπουδαστές όλων των γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να καινοτομήσουν μεθοδολογικά κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους ή της εργασίας τους, να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους πραγματικότητα και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με προοπτική να προσφέρουν σύγχρονα ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 750 ευρώ.

Περίοδος Εγγραφών απο 20/08/2018-19/10/2018, έναρξη επιμόρφωσης 29/10/2018.