Ερώτηση κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνυπογράφει και η Παναγιώτα Δριτσέλη για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία σε οικονομικές εκκρεμότητες

Την διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία σε οικονομικές εκκρεμότητες με τα ασφαλιστικά ταμεία ζητούν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί και η Τρικαλινή κα Παναγιώτα Δριτσέλη.
Οι ομάδα των 43 βουλευτών κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων με αναπηρία, οι οποίες προκύπτουν μετά από αναθεώρηση γνωματεύσεων από τις επιτροπές ΚΕ.ΠΑ.
Σημειώνεται ότι εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος. Εντούτοις, εάν η νέα γνωμάτευση κρίνει ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές. Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές ζητούν σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει η δυνατότητα ευρείας δοσοποίησης της οφειλής που προκύπτει, ενώ υπογραμμίζουν και την ανάγκη επιτάχυνσης του έργου των ΚΕ.Π.Α. ώστε να μην ταλαιπωρούνται καθόλου τα άτομα με αναπηρία.
Η υπουργός έρχεται να ερωτηθεί από τους βουλευτές αν προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ποσών αυτών σε έναν εύλογο αριθμό δόσεων, πάνω από τις 12 δόσεις της πάγιας ρύθμισης, που ήδη ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης;
Επιπλέον εκφράζουν την απορία αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ (ώστε να μη συσσωρεύονται οφειλές σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικά ομάδες, χωρίς μάλιστα δική τους υπαιτιότητα), αλλά και των αποφάσεων καταλογισμού των αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα ασφαλιστικά Ταμεία;