Έρχονται προσλήψεις στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας κι όλης της χώρας

Στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των νοσοκομείων της Θεσσαλίας κι όλης της χώρας στοχεύει το υπουργείο Υγείας, το οποίο προκηρύσσει 1.666 θέσεις όλων των κλάδων και διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προκήρυξη θα τρέξει από τις 17 του μήνα και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, ηλεκτρονικά, στον ΑΣΕΠ μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Μεταξύ των νοσοκομείων που θα προσλάβουν προσωπικό συγκαταλέγονται και τα εκείνα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

  • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  (Π.Ε.),  εκατόν  είκοσι  τέσσερις  (124)  θέσεις  Κλάδων/Ειδικοτήτων:  Διαιτολόγων,  Ιατρών  Ειδικότητας  Φυσικής  Ιατρικής  και  Αποκατάστασης,  Κοινωνικής  Εργασίας,  Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής,  Φαρμακοποιών,  Φυσικών-Ακτινοφυσικών  Ιατρικής,  Χημικών  – Βιοχημικών,  Χημικών – Βιοχημικών -Βιολόγων, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων.
  • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες (700) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών-τριων Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών, Νοσηλευτικής,  Ραδιολογίας-Ακτινολογίας,  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  Ειδικότητας  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας.
  • Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) θέσεις  Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
  • Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων:  Βοηθητικού  Υγειονομικού  Προσωπικού  ειδικότητας  ΒοηθώνΘαλάμου,  ειδικότητας  Μεταφορέων  Ασθενών,  ειδικότητας  Νεκροτόμων – Σαβανωτών,  ειδικότητας  Νεκροτόμων – Σαβανωτών – Αποτεφρωτών,  ειδικότητας  Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών-στριών, Πλυντών-Πλυντριών.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2017. πιθανότερο σημείο εκείνο του κόμβου της Νίκαιας Λάρισας.