Έρχονται προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φαρκαδόνας

Τις ανάγκες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φαρκαδόνας θα προσπαθήσει να καλύψει το νομικό πρόσωπο «Πέλιννα» που είναι αρμόδιο για την λειτουργία τους.

Ειδικότερα η «Πέλιννα» θα προσλάβει 7 υπαλλήλους κλάδου γενικών καθηκόντων δίμηνης διάρκειας για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες των παιδικών σταθμών της Φαρκαδόνας, του Ζάρκου, της Οιχαλίας και του Γριζάνου.

Στους προαναφερόμενους παιδικούς σταθμούς λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, υπηρετούν σήμερα 3 μόνιμοι υπάλληλοι, 1 ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 ΤΕ Βρεφοκόμων, και 1 ΔΕ Μαγείρων.

Επιπρόσθετα έχουν προσληφτεί 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31 Ιουλίου 2016 κατηγορίας 2 ΠΕ Νηπιαγωγών και 1 ΥΕ Μαγείρων.

Για να λειτουργήσουν σωστά οι παιδικοί σταθμοί κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα η πρόσληψη 7 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δυο μηνών.

Οι εργαζόμενοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση των δυο μηνών κι έπειτα το κλείσιμο των παιδικών σταθμών καθώς θα απασχοληθούν στον καθαρισμό των κτιρίων και των λοιπών εργασιών που απαιτούνται. Επιπλέον στο προαναφερόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η απεντόμωση των κτιρίων, γεγονός που απαιτεί γενική καθαριότητα.