Έρχονται προσλήψεις στους βρεφικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας

Σε πρόσληψη οχτώ υπαλλήλων για την κάλυψη κατεπείγουσων αναγκών στους παιδικούς σταθμούς, πρόκειται να προβεί ο δήμος Φαρκαδόνας.

Ειδικότερα, το νομικό πρόσωπο «Πέλιννα», που έχει στην αρμοδιότητα του τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του δήμου Φαρκαδόνας θα προχωρήσει στην πρόσληψη 2 Τ.Ε Βρεφονηπιοκόμων και 6 ΥΕ γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών. Οι προσλήψεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας, της Οιχαλίας, του Γριζάνιου και του Ζάρκου.

Η «Πέλιννα» έκρινε αναγκαίες και επείγουσες τις προσλήψεις καθώς στους  προαναφερόμενους παιδικούς σταθμούς, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, υπηρετούν σήμερα 3 μόνιμοι υπάλληλοι και συγκεκριμένα 1 Π.Ε. Νηπιαγωγός, 1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμος και 1 Δ.Ε. Μαγείρων, ενώ έχουν προσληφθεί και 3 υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγει στις 31 Ιουλίου 2016. Επομένως για να λειτουργήσουν οι τέσσερις  παιδικοί σταθμοί που είναι ενταγμένοι στο «ΕΣΠΑ» (Πρόγραμμα – Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) τη νέα σχολική περίοδο 2016-2017 κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον συνολικά οκτώ ατόμων.

Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα» κ. Κώστα Κοκκινίδη, είναι η αποφυγή προβλημάτων στις βρεφονηπιακές μονάδες και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αναμένεται να ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Τέλος, να αναφερθεί ότι η δαπάνη των αποδοχών καθώς και των εργοδοτικών εισφορών έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα».