Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου.

Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καλεί όλους εκείνους που υπέβαλλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017) να προσέλθουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018.