Ευχάριστα τα νέα από το υπουργείο Εσωτερικών

Εντάσσει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» το έργο της «Αντικατάστασης της στέγης του γυμνασίου Οιχαλίας δήμου Φαρκαδόνας»

Ευχάριστες οι ειδήσεις που έφτασαν στη Φαρκαδόνα και προέρχονται από το υπουργείο Εσωτερικών. Με απόφαση του υπουργού Α. Χαρίτση εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσει» το έργο: «Αντικατάσταση στέγης γυμνασίου Οιχαλίας δήμου Φαρκαδόνας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 180.000 ευρώ το οποίο και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 54.100 ευρώ.

Το υπόλοιπο, ποσό 125.900 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου θα καλυφθεί από ιδίους δημοτικούς πόρους.

Ο δήμος για την χρηματοδότηση της προαναφερόμενης πράξης θα απορροφήσει πρώτα του πόρους του υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθούν οι ίδιοι πόροι του δήμου. Η χρηματοδότηση αφορά μόνο τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στην πρόσκληση. Η παρούσα έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2019.