Φόβο προκαλεί η καύση των σιτοκαλαμιών και στην περιοχή της Φαρκαδόνας

Με την προσοχή στραμμένη στην καύση των σιτοκαλαμιών βρίσκεται για μια ακόμη χρονιά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Οιχαλίας, υπό το φόβο πρόκλησης πυρκαγιών. Τα περιστατικά που έχουν συμβεί ανάλογες εποχές, προηγούμενων χρόνων στην περιοχή μας αλλά και σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας θέτουν σε ετοιμότητα τις πυροσβεστικές Αρχές κι όχι μόνο.

Εξάλλου, ας μην ξεχνούμε για να προχωρήσει κάποιος αγρότης στις συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται η έκδοση άδειας προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα. Ωστόσο η πλειονότητα των αγροτών και της περιοχής μας, όπως και πολλών άλλων περιοχών της χώρας δεν προχωρούν στην εν λόγω ενέργεια.

Τις δικές τους συστάσεις δίνουν παράλληλα και οι γεωπόνοι της περιοχής μας, όπως επίσης και της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων, εξηγώντας ταυτόχρονα πως η καύση των καλαμιών δεν συνεισφέρει σε κάτι, αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα στα αγροκτήματα και το περιβάλλον.

Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν  το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται για λόγους υγείας, περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να επιλέγεται και να ακολουθείται μία ή περισσότερες πρακτικές:

Της άμεσης ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, της βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων στο έδαφος, της κοπής και κάλυψης του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη και της διατήρησης της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της στο έδαφος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή διαχείριση της καλαμιάς, εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία, προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή και προστατεύει το περιβάλλον, καθότι με την καύση απελευθερώνονται αέρια του θερμοκηπίου, αυξάνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και ρυπαίνονται τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Κάθε παραγωγός που υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας (δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.), αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους οποίους δεν συνιστάται το κάψιμο της καλαμιάς.

Η μη συμμόρφωση των παραγωγών στις δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, επισύρει ποινή μείωσης των επιδοτήσεων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να γίνει καύση της καλαμιάς.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, επειδή υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά.

Να ζητείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και Πυροσβεστική Υπηρεσία), να ενημερώνεται, πριν την καύση της καλαμιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν την έναρξη της καύσης, να λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της, όπως π.χ. δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια, στο χώρο καύσης της καλαμιάς, να υπάρχουν διαθέσιμα τουλάχιστον 200 λίτρα νερού, φτυάρια και τουλάχιστον δύο άτομα εποπτείας του χώρου και συνιστάται το κάψιμο να γίνεται αντίθετα από τη φορά του ανέμου και όπου είναι δυνατόν να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.