Φρένο στην αταξία της εναπόθεσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Συνεργασία του Δήμου Φαρκαδόνας και του ΕΣΥΦ για τη εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Προσπάθειες, αν όχι εξαλειφτεί να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο της «άτακτης» ρίψης υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταβάλει ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Το φαινόμενο και στην περιοχή της Φαρκαδόνας λαμβάνει χρόνο με το χρόνο διαστάσεις καθώς μέρος αγροτών, προχωρά σε επιπόλαιες κατά γενική ομολογία ενέργειες, εναποθέτοντας συσκευασίες φυτοφαρμάκων ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία, χωρίς ουσιαστικά να σκέφτεται και να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας κατατέθηκε εισήγηση σχετικά με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Φαρκαδόνας και του ΕΣΥΦ για τη εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην περιφέρεια του Δήμου Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην περιφέρεια του Δήμου Φαρκαδόνας. Η παρούσα συνεργασία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους και δεν θα δεσμεύει τα υπογράφοντα μέρη για συνέχιση, παράταση, ανανέωση ή επέκταση του έργου.

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως περιγράφονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι οι παρακάτω:

  • Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καθορίσει τα σημεία συλλογής των κενών συσκευασιών εντός των ορίων του καθώς και την συχνότητα συλλογής (2 ή 3 φορές το χρόνο) αυτών. Θα συντάξει δηλαδή το πρόγραμμα συλλογής των κενών συσκευασιών και θα ενημερώνει τους χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την ακριβή ημερομηνία και την ακριβή τοποθεσία των σημείων συλλογής.
  • Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να διαθέσει για τις ημέρες συλλογής φορτηγό αποκομιδής απορριμμάτων (για ανακύκλωση), το οποίο θα κάνει και την μεταφορά προς το κοντινότερο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή οπουδήποτε αλλού καθοριστεί. Το κόστος κίνησης του απορριμματοφόρου του Δήμου προς το οριζόμενο ΚΔΑΥ θα καλυφθεί το Δήμο.
  • Ο Δήμος θα προμηθεύσει τις ειδικές σακούλες πολυαιθυλενίου (θα τις παρέχει η ΕΕΑΑ για προσωρινή αποθήκευση των πλυμένων κενών συσκευασιών) στα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων του Δήμου, τα οποία εν συνεχεία θα έχουν την ευθύνη να παραδίδουν την  σακούλα στους αγρότες-χρήστες. Κατάσταση των ως άνω καταστημάτων θα προσκομίσει ο Δήμος.
  • Τέλος, ο Δήμος θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση για το πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να είναι συνεχής (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ιστοσελίδα δήμου, ανάρτηση σχετικών αφισών του προγράμματος σε σημεία ενδιαφέροντος).

Στο φαινόμενο της εναπόθεσης των συσκευασιών φυτοφαρμάκων στάθηκε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γιώργος Μακρυνιώτης.

Ο κ. Μακρυνιώτης αναφερόμενος στο πρόγραμμα τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του φαινομένου ή και την εξάλειψη.

Πρότεινε, όπως εξίσου και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Μέμηλας την τοποθέτηση κάδων στα σημεία που αντλούν νερό για τα ρεντιστικά οι αγρότες προκειμένου να εναποθέτονται εκεί οι συσκευασίες.

Όπως είπε ο κ. Μακρυνιώτης όποια άλλη μέθοδος δεν θα αποδώσει τους επιθυμητούς καρπούς.