Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου

«Ἐν καινῷ μνημείῳ, κατετέθης» ο σεβάσμιος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γενέσιου Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλίας Κυρός Δωρόθεος

«Ζωῆς ὁ κυριεύων καὶ τοῦ θανάτου, ἐν ταῖς αὐλαῖς Ἁγίων ἀνάπαυσον, ὃν προσελάβου ἐκ τῶν προσκαίρων, βοῶντα, Μνήσθητί μου, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.».

Εν αυλαίς δικαίων αναπαύεται από το μεσημέρι της Τρίτης ο σεβάσμιος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γενέσιου Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλίας Κυρός Δωρόθεος.

Στο προαύλιο της Ιεράς Μονής που αναστήλωσε με πολύ κόπο και προσωπική προσπάθεια, κάνοντας γνωστή σ’ όλη τη Θεσσαλία, αποτελώντας πνευματικό αποκούμπι των πιστών της Οιχαλίας, του Δήμου Φαρκαδόνας, του νομού και της Θεσσαλίας ευρύτερα.

Στις 3 το μεσημέρι ο Κυρός Δωρόθεος, ετάφη όπισθεν του Ιερού Μοναστηριακού Ναού.

«Ἐν καινῷ μνημείῳ, κατετέθης», εγκατέλειψε τα εγκόσμια για να πορευτεί στην αγκαλιά του Χριστού που τόσο αγάπησε από νεαρή ηλικία και κλήθηκε να τον υπηρετήσει.

«Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν  ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.», έψαλαν ιερείς και πλήθος πιστών κατά την μεταφορά και τοποθέτηση του σκηνώματος του Κυρού Δωροθέου στο μνημείο, προσευχόμενοι ο Θεός να τον αναπαύσει και να τον συναριθμήσει μετά τον δικαίων στην αυλή του Παραδείσου.

Το σκήνωμα του μακαριστού γέροντος όπως είναι γνωστό μεταφέρθηκε στο Καθολικό της Μονής το απόγευμα της Δευτέρας. Το υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος όπου και τέλεσε τρισάγιο στην μνήμη του.

«Ἀνάπαυσον, ὁ Θεὸς τὸν δοῦλόν σου, καὶ κατάταξον αὐτὸν ἐν Παραδείσῳ, ὅπου χοροὶ τῶν Ἁγίων Κύριε, καὶ οἱ Δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς φωστῆρες· τὸν κεκοιμημένον δοῦλόν σου ἀνάπαυσον, παρορῶν αὐτοῦ πάντα τὰ ἐγκλήματα.».

Με την έλευση του σκηνώματος στο Καθολικό πιστοί της Οιχαλίας αλλά και των χωριών του Δήμου Φαρκαδόνας, άρχισαν να συρρέουν στη Μονή για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία του μακαριστού γέροντος. Λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ της Δευτέρας πλειάδα ιερέων τέλεση Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του μακαριστού ηγουμένου της Μονής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια τη νύχτας πιστοί κάθε ηλικίας αγρυπνούσαν προσευχόμενοι στο σεπτό σκήνωμα, υπομένοντας της τελευταίες ώρες της επίγειας παρουσίας του ηγούμενού στο μοναστήρι. Και οι γυναίκες περίλυπες, ως σαν τις μυροφόρες, υπήρξαν παρούσες δίπλα από τον γέροντα της Μονής, φροντίζοντας για τα αναγκαία.

«Θρῆνον ἱερόν, δεῦτε ᾄσωμεν θανόντι, ὡς αἱ Μυροφόροι γυναῖκες πρίν, ἵνα καὶ τὸ Χαῖρε ἀκουσώμεθα σὺν αὐταῖς».

Το πρωί της Τρίτης, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ενώ στη 1 το μεσημέρι ιερουργούντος τριών Αρχιερέων των Τρίκκης και Σταγών Χρυσοστόμου, Βρεσθένης Θεοκλήτου και  Μοζαμβίκης κ. Χρυσοστόμου τελέστηκε η εξόδιος Ακολουθία.

Συγκινητικά υπήρξαν τα λόγια για το έργο και την πνευματική παρουσία του γέροντος από τον Μητροπολίτη Βρεσθένης Θεοκλήτου. Συγκίνηση υπήρξε και με τα λογία του αδελφού του μακαριστού, που μίλησε για την πορεία του ηγουμένου, που αφοσιώθηκε στο Θεό.

Στις 3 περίπου το μεσημέρι ο Κύρος Δωρόθεος παραδόθηκε στη αγκαλιά του Πλαστουργού. Εκεί τον αποχαιρέτησε κλήρος και λαός και να κρατά αιώνια ανοιχτή τη πόρτα του μοναστηριού, που διακόνησε για 17 συναπτά έτη.

Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν, δῶμεν ἀδελφοί τῷ θανόντι, εὐχαριστοῦντες Θεῷ· οὗτος γὰρ ἐξέλιπε τῆς συγγενείας αὐτοῦ, καὶ πρὸς τάφον ἐπείγεται, οὐκ ἔτι φροντίζων, τὰ τῆς ματαιότητος, καὶ πολυμόχθου σαρκός. Ποῦ νῦν συγγενεῖς τε καὶ φίλοι; Ἄρτι χωριζόμεθα, ὅνπερ ἀναπαῦσαι Κύριος εὐξώμεθα