Με κάθε μεγαλοπρέπεια η μεταφορά της Παναγίας Οδηγήτριας από το Αχλαδοχώρι στην Οιχαλία με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήνη

«Eπίβλεψον,  εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε»

«Διάσωσον, από κινδύνων, τούς δούλους σου, Θεοτόκε,  ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.».

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια κάτοικοι του Αχλαδοχωρίου ξεπροβόδισαν το πρωί της Δευτέρας την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, που φιλοξενείται επί τετραμήνου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας και των Θυγατέρων της, Ελπίδος, Πίστεως και Αγάπης.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Λίγο αργότερα η Εικόνα μεταφερομένη στις πλάτες των πιστών, έλαβε το δρόμο για την Οιχαλία, όπου θα φιλοξενηθεί επι 8μηνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

«Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.»

Την Εικόνα της Παναγίας προπορευόταν ιερείς ψάλλοντας εωθινούς ύμνους ενώ συνοδευόταν από πλήθος πιστών από τα χωριά του Αχλαδοχωρίου και του Γριζάνου. Ανθρώπων όλων των ηλικιών που εναπόθεσαν ελπίδες και τάματα στη Θεομήτωρ.

«Τι σοι δώρον προσάξω, της ευχαριστίας ανθ’ ώνπερ απήλαυσα, των σων δωρημάτων, και της σης αμέτρητου χρηστότητος; Τοιγαρούν δοξάζω,  υμνολογώ και μεγαλύνω,  σου την άμετρον προς με συμπάθειαν.».

Η πομπή αργά το πρωί έφτασε στην είσοδο της Κρήνης για να κατευθυνθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδώρου. Πλήθος πιστών ανέμενε την Εικόνα για να προσκυνήσει και να ζητήσει τη Χάρη της Παναγίας. Να γονατίσει μπροστά της, και να αιτηθεί βοήθεια και δύναμη.

«Από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσαι,  και τη ση δυνάμει,  εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου, και εξ εχθρών των πολεμούντων,  και μισούντων με Κόρη πανύμνητε.».

Τελικός σταθμός της Εικόνας, αφού πραγματοποιήθηκαν σύντομες στάσεις και Δεήσεις σε εξωκκλήσια ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί η Εικόνα θα παραμείνει για 8 μήνες απλώνοντας τη Σκέπη της σε όσους ζητούν την βοήθεια και την υποστήριξη της.

«Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.».

Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε δύσβατο και δασώδες σημείο της περιοχής από 8 Κυνηγούς οι οποίοι καταγόταν από τρία χωριά την Οιχαλία, το Αχλαδοχώρι και το Κουτσίκοβο. Έτσι αποφάσισαν κάθε χωριό να φιλοξενεί την Εικόνα στην ενορία του για τέσσερις μήνες το χρόνο. Όταν το Κουτσίκοβο έπαψε να υφίσταται αποφασίστηκε τους 4 επιπλέον μήνες η εικόνα να παραμένει στην Οιχαλία.

Κατά την περιφορά η εικόνα μεταφέρεται από τους κατοίκους του Αχλαδοχωρίου, της Κρήνης και της Οιχαλίας από ώμο σε ώμο αναπαριστώντας τους Κυνηγούς εκείνης της εποχής που μετέφεραν την εικόνα διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον μέχρι τον κάμπο.