Λένα Χαλβατζά: Η γυναίκα που «παίζει στα δάκτυλα» την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η συντοπίτισσα Λένα Χαλβατζά μιλά για την ψηφιοποίηση δεδομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εκάστοτε υπηρεσίας

Η Λένα Χαλβατζά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για την περιοχή της Φαρκαδόνας. Ιδιαίτερα γνωστή για την ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας, αν και η ίδια δεν ζει στην γενέτειρά της, λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Φυσικά η κα Χαλβατζά δεν είναι μόνο γνωστή στο τόπο καταγωγής της την Φαρκαδόνα. Η επαγγελματική ενασχόληση, ειδικά στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την κάνουν ιδιαίτερα γνωστή στο πανελλήνιο, ειδικά στην Αττική.

Ελένη Χαλβατζά του Κωνσταντίνου (Λένα), για την ιστορία να αναφέρουμε ότι γεννήθηκε στη Φαρκαδόνα το 1964 όπου και τέλειωσε το Λύκειο.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (1988)

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” με κατεύθυνση στον Προγραμματισμό από το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιά -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων από το 1985 και ανέλαβε θέσεις ευθύνης από το 2002 σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, μεταξύ αυτών και προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Δ/νσης Πληροφορικής, από 27/7/2009 έως23/2/12.

Από 12/12/12 έως και 10/2/15 Διευθύντρια στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

Από 11/2/15 έως και 16/12/16 Διευθύντρια στη Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης

Από 17/12/16 έως και 2/2/2018Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής.

Από 3/2/18 και μέχρι σήμερα Διευθύντρια Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Δήμο Αθηναίων.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε επιστημονικά περιοδικά για θέματα τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Χαλβαντζά έρχεται να ασχοληθεί με ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της ψηφιοποίησης δεδομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα ζήτημα που μπορεί να βοηθήσει στα μέγιστα τους ΟΤΑ, συμβάλλοντας στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων αλλά ταυτόχρονα παρέχοντας άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες.

Σε κείμενό της η κα Χαλβατζά αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας ότι η υλοποίηση ενός έργου ψηφιοποίησης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εκάστοτε υπηρεσίας.

«Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας επέφερε σταδιακές, αλλά ριζικές αλλαγές στον τρόπο που αναζητούμε, ανευρίσκουμε και αποκτούμε την πληροφορία. Είτε επιστημονική είναι η πληροφορία, είτε κυβερνητική, είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, η πρόσβαση σε αυτή αποτελεί, πλέον, αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, αν και όχι για όλους τους λαούς. Το όλο εγχείρημα της οργάνωσης και διάθεσης της Δημόσιας πληροφορίας από την πλευρά των τεχνολογιών Ψηφιακών βιβλιοθηκών κρίνεται υψίστης σημασίας όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών που τα όργανα του Δημόσιου τομέα παράγουν, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τη Δημόσια Πληροφορία αποτελούν, κατά κύριο λόγο, τα Δημόσια Έγγραφα, τα οποία συνίστανται σε κάθε έγγραφη πράξη, ασχέτως βαρύτητας και σημασίας, που εκδίδονται από όργανα δημοσίων η ημιδημοσίων οργανισμών, όπως ειδικότερα προβλέπει ο νόμος και είναι ενταγμένα στην οργάνωση τους.

Η σημασία της Δημόσιας Πληροφορίας αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στις μέρες μας, αφού η ύπαρξη της ξεπερνά πλέον τα όρια του ρόλου που μέχρι σήμερα ενδυόταν ως αποδεικτικό μέσο. Ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-government), η πληροφορία του Δημοσίου τομέα αναδεικνύεται ως πρώτη ύλη, υψίστης σημασίας για υπηρεσίες και προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου.

Δεδομένης της σημαντικής θέσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως βασικού πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης, η αναδιάρθρωσή της κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της. Έτσι πολλές από τις λειτουργίες της οφείλουν εκ των πραγμάτων να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και των δυνατοτήτων που εξασφαλίζει η χρήση του διαδικτύου σήμερα, έχει δημιουργήσει για τους Ο.Τ.Α. πολλές ευκαιρίες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Πολλές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. συγκεντρώνουν ένα τεράστιο φυσικό αρχείο που δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Έτσι η δουλειά του υπαλλήλου γίνεται περίπλοκή και χρονοβόρα και δημιουργούνται εμπόδια στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Μία λύση στο παραπάνω πρόβλημα αποτελεί η διαδικασία της ψηφιοποίησης των αρχείων των υπηρεσιών αυτών. Οι Ο.Τ.Α., με απώτερο στόχο αφενός την προστασία των αρχείων και αφετέρου την παροχή ηλεκτρονικών/ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η απουσία ψηφιοποίησης στα αρχεία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό αλλά και στα ίδια τα αρχεία που τηρούνται εντός των φακέλων και τα οποία απειλούνται με φθορές ως συνέπεια της πολυκαιρίας, της σκόνης και της συχνής χρήσης.

Η υλοποίηση ενός έργου ψηφιοποίησης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εκάστοτε υπηρεσίας. Στο εσωτερικό περιβάλλον του έργου, τα οφέλη θα γίνουν ορατά από τους άμεσα εμπλεκόμενους με τη μείωση των χρόνων απόκρισης σε αιτήματα αναζήτησης υλικού και λοιπά σχετικά αιτήματα και εργασίες.

Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης του έργου ψηφιοποίησης θα είναι πολλαπλά και αποσκοπούν στην επίτευξη δύο βασικών στόχων, του εκσυγχρονισμού των Ο.Τ.Α. αλλά και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της γρηγορότερης, ευκολότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης στην πληροφορία
 • Μείωση χρόνου εργασίας, αύξηση αποδοτικότητας και καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού

Παράλληλα, τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου έχουν πρωτίστως εξωστρεφή χαρακτήρα και αφορούν κυρίως τους τελικούς ωφελούμενους και συγκεκριμένα τους πολίτες / δημότες και τις επιχειρήσεις μέσα από:

 • Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Μείωση του χρόνου περαίωσης των αιτημάτων τους
 • Έγκυρη ενημέρωση και μετριασμός πιθανοτήτων λάθους
 • Μείωση του διοικητικού κόστους
 • Μείωση των συναλλαγών για ένα αποτέλεσμα
 • Αύξηση των χρόνων απόκρισης και αυτοματοποίηση
 • Διαφάνεια και αξιοπιστία

Επίσης, με την ψηφιοποίηση του υλικού εξασφαλίζεται η ελάφρυνση της εργασίας στα αντίστοιχα τμήματα των Δήμων, εξοικονομούνται χώροι που μέχρι πρότινος καταλάμβανε ο τεράστιος όγκος των φακέλων, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου αναμένεται να βελτιώσουν τους χρόνους και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένας τεράστιος όγκος αρχείων θα μεταφερθεί σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου, όπου και θα φυλάσσεται, καθώς πλέον, τα στοιχεία του κάθε φακέλου εντάχθηκαν σε μία ψηφιακή πλατφόρμα και με το πάτημα και μόνο ενός κουμπιού είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους υπαλλήλους.

Τέλος, για να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους έργα ώστε οι Δήμοι να επωμιστούν και τα ανάλογα οφέλη, θα πρέπει να κάνουν πολλές αλλαγές τόσο στο προσωπικό τους και στις εσωτερικές τους διαδικασίες όσο και στις υποδομές τους. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην διαδικασία της ψηφιοποίησης και να καταρτιστεί καταλλήλως. Επίσης οι υποδομές των Δήμων θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Τα κτίρια αλλά και τα μηχανήματα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να απλουστεύσουν τις διαδικασίες τους και να μειώσουν την γραφειοκρατία τους για να μπορέσουν να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες και να γίνουν πιο παραγωγικοί.


1 σχόλιο

 1. Κώστας
  12/10/2018 at 14:25

  Μήπως κάνετε λάθος η κυρία Ελένη δεν είναι το 1964 Μήπως είναι τυπογραφικό λάθος γιατί εγώ το 1964 είμαι Δεν τη θυμάμαι πουθενά πρέπει να είναι μεγαλύτερη πρέπει να είναι το 1962