Λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης σε χωριά της Φαρκαδόνας

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου, Διάσελλου

Ως ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα δώσει λύσει στην ύδρευση χωριών της Φαρκαδόνας, χαρακτηρίζεται αυτό της «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου, Διάσελλου» από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας και από το Δήμο Φαρκαδόνας.

Το πρωί της Παρασκευής ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 1.260.162,00 ευρώ.

Δικαιούχος  του έργου είναι ο Δήμος Φαρκαδόνας και Κύριος και Φορέας Λειτουργίας έργου η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα ζωής. Στόχος μας ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας νερού για τους συνανθρώπους μας. Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού από τη Φαρκαδόνα για την ύδρευση των οικισμών Παναγίτσας Γριζάνου Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου και για την αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων επάρκειας και μη αποδεκτής ποιότητας ύδατος. Σε συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Φυσικό Αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού από τη γεώτρηση στην Φαρκαδόνα στη θέση Τσαϊρια για την ύδρευση των οικισμών Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου. Από τους παραπάνω οικισμούς η Παναγίτσα και το Γριζάνο εμφανίζουν προβλήματα ποιότητας ενώ το Γριζάνο έχει πρόβλημα ανεπάρκειας πόσιμου ύδατος.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς νερού από τη Φαρκαδόνα προς Παναγίτσα, Γριζάνο, Αχλαδοχώρι και Διάσελλο. Επίσης θα κατασκευαστούν τρεις δεξαμενές αποθήκευσης νερού, μία στο Γριζάνο, μία στο Αχλαδοχώρι και μία μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου και θα τοποθετηθούν πέντε αντλίες για την μεταφορά του νερού στα παραπάνω χωριά. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ160 16 atm, Φ110 16 atm και Φ125 25atm, με εξαίρεση κάποια τμήματα, όπου θα παραμείνει εξωτερικός και θα είναι χαλύβδινος αντίστοιχων διατομών, και θα ακολουθήσει διαδρομή μήκους 19.940μ.