Λύσεις στα προβλήματα της αποχέτευσης της Οιχαλίας

Δημοπρατήθηκε το έργο της «Κατασκευής Εξωτερικών Διακλαδώσεων Δικτύου Αποχέτευσης Οιχαλίας»

Σάρκα και οστά αναμένεται να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο της «Κατασκευής Εξωτερικών Διακλαδώσεων Δικτύου Αποχέτευσης Οιχαλίας».

Το έργο δημοπρατήθηκε χθες και με την υλοποίηση του αναμένεται να δώσει λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται στον οικισμό.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας που θα κατασκευαστεί με πόρους της και με την επίβλεψη του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τις 320.000 ευρώ

Το έργο θα δημιουργήσει σε μεγάλο τμήμα της Οιχαλίας νέες συνδέσεις των κατοικιών με το νέο Δίκτυο Αποχέτευσης – Βιολογικό Καθαρισμό της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία ολοκληρωμένων υποδομών αποχέτευσης σε αυτή.

Η μελέτη του εν λόγω έργου συντάχτηκε για την κατασκευή παροχών αποχέτευσης και τη σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων του παλαιού οικισμού της Οιχαλίας, ώστε το έργο του δικτύου ακαθάρτων και του βιολογικού καθαρισμού να γίνει λειτουργικό.

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑΦ με το παρόν έργο θα προβεί στην κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων (μέγιστος αριθμός 340 τμχ) για τη σύνδεση των οικιών με το κατασκευασθέν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΕΥΑΦ από τον Κ.Α. 15-01-03-0004 του προϋπολογισμού έτους 2017 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ