Μαραθώνια αναμένεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. Φαρκαδόνας την ερχόμενη Πέμπτη

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν 39 θέματα κάποια εκ των οποίων κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρά

Υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αναγνώστου αναμένεται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας, μετά και την πρόσφατη εκλογή του στην προεδρία του ανώτατου Οργάνου του Δήμου. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 11 του μήνα, στις 7 το απόγευμα. Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σε όγκο συνεδριάσεις μιας και στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης έχουν τεθεί 39 συνολικά θέματα.

Για πρώτη φορά στη συνεδρίαση θα ασκήσει τα καθήκοντα του γραμματέα και ο κ. Γιώργος Μακρυνιώτης μιας και ο ίδιος εκλέχτηκε πρόσφατα στη συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης που είχε διεξαχθεί προ δεκαπενθημέρου.

Αναφορικά με την συνεδρίαση, όπως προαναφέρθηκε είναι η μεγαλύτερη σε όγκο θεμάτων της τελευταίας τετραετίας. Άγνωστο παραμένει έως σήμερα αν θα ολοκληρωθεί ή θα διακοπεί για να συνεχιστεί σε δεύτερη φάση μιας και τα θέματα είναι αρκετά και σε κάποιες των περιπτώσεων ιδιαίτερα σοβαρά. Βεβαία θα εξαρτηθεί κι από άλλους παράγοντες, όπως τον κύκλο των ερωτήσεων που θα τεθούν από δημοτικούς συμβούλους, όπως επίσης και από το κλίμα, το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ήρεμο.

Στην συνεδρίαση τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 1. Λήψη απόφασης επί της αίτησης με αρι. Πρωτ. 5809/16-07-2018 του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων – Ένωση με την οποία ζητείται η ανταλλαγή αστικού ακινήτου ιδιοκτησίας της με τμήμα του υπ. αρ. 208 τεμαχίου (ιδιοκτησίας Δήμου Φαρκαδόνας του αναδασμού Σερβωτών).
 2. Εναρμόνιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Θεματικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας και της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας.
 3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας.
 4. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ.
 5. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000 ευρώ από πιστώσεις με ΚΑ 2014 ΕΠ01700016 της ΣΑΕΠ 017 για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρκαδόνας».
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης 130.000 ευρώ από πιστώσεις με ΚΑ 2014 ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017 για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Οιχαλίας».
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
 9. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, δεικτικού στην έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων γενικών υπηρεσιών.
 11. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την Εθνική Τράπεζα.
 12. Επικαιροποίηση της 105/2018 ΑΔΣ ως προς το σκέλος Γ (εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης.
 13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΦ Φαρκαδόνας για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τλεχειρισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας και τον έλεγχο των διαρροών των δικτύωνύδρευσης της ΔΕΥΑΦ Φαρκαδόνας με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».
 14. Υποβολή της πρότασης «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρκαδόνας» στο μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων «CLLD LEADER» του ΠΑΑ 2014-20.
 15. Ανάκληση δωρεάς οικοπέδου ΓΓ Αθλητισμού.
 16. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φαρκαδόνας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
 17. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε δημότη.
 18. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας των τεσσάρων παιδικών σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας.
 19. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας παράτασης του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο εξωκλήσι Παναγίας – Φαρκαδόνας».
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχών επέκτασης του Τ.Δ. Οιχαλίας».
 21. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Οιχαλίας».
 22. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος έμπροσθεν της οικίας του κ. Ζαμπράκα Σωκράτη στο Πετρόπορο.
 23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση θυροφραγμάτων Δήμου Φαρκαδόνας».
 24. Έγκριση κατασκευής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων – οστεοφυλακείων Δήμου Φαρκαδόνας προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 25. Έγκριση κατασκευής του έργου «Κατασκευή τουαλετών – αποδυτηρίων γηπέδων Γριζάνου, Ταξιαρχών, Σερβωτών, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 26. Έγκριση κατασκευής έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Δημοκρατίας Δ.Κ. Οιχαλίας, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.
 27. Έγκριση κατασκευής του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Γριζάνου, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστων χώρων».
 29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 30. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δήμου Φαρκαδόνας.
 31. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2018.
 32. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ΦΟΣΔΑ με την επωνυμία ΠΑΔΥΘ ΑΕ.
 33. Υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης «Ψηφιακή Χαρτογράφηση και Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-20.
 34. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου κξαι ΔΕΥΑΦ για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακή Χαρτογράφηση και Διαχείριση Δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΦαρκαδΌνας στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-20.
 35. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.\
 36. Έγκριση κατασκευής του έργου «Κατασκευή αμαξοστασίου Δήμου Φαρκαδόνας προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.
 37. Γνωμοδότηση σχετικά με την μετατροπή κόμβου από τετρασκελή σε κυκλικό στην Διασταύρωση παλαιάς εθνικής οδού Τρικάλων Λάρισας με την είσοδο από την νέα ε.ο. προς Φαρκαδόνα.
 38. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Στάμου Δημητρίου κατοίκου Φαρκαδόνας, από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτού.
 39. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Καψάλη Αποστόλου του Ιωαν., κατοίκους Οιχαλίας από την κοινόχρηστη πλατεία της ΤΚ Οιχαλίας και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτής.