Με κατάνυξη η περιφορά της εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας

Άνθρωποι κάθε ηλικίας για έναν ακόμη Δεκαπενταύγουστο αψήφησαν τη ζέστη και περπάτησαν φέρνοντας στις πλάτες του την Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες εκατοντάδες πιστών από τα χωριά της Φαρκαδόνας συνόδευσαν την Εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας από το χωριό του Αχλαδοχωρίου στην Οιχαλία με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήνη.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας για έναν ακόμη Δεκαπενταύγουστο αψήφησαν τη ζέστη και περπάτησαν φέρνοντας στις πλάτες του την Ιερή Εικόνα, προσκυνώντας τη Χάρη της και ζητώντας ίαση ψυχών και σωμάτων. Κατέθεσαν ελπίδες και πόθους, ζητώντας να μεσιτεύσει η ίδια στο Θεό και Υιό της.

«Διάσωσον, από κινδύνων, τούς δούλους σου, Θεοτόκε,  ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.».

Στο Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας και των Θυγατέρων της, Ελπίδος, Πίστεως και Αγάπης όπου φιλοξενείται επί τετραμήνου η Εικόνα τελέστηκε το πρωί της Τρίτης πανηγυρική Θεία Λειτουργίας ενώ στην συνέχεια ο ιερέας του χωριού μαζί με τους κατοίκους ξεπροβόδισαν την Εικόνα.

Η Εικόνα μεταφερομένη στις πλάτες των πιστών, έλαβε το δρόμο για την Οιχαλία, όπου θα φιλοξενηθεί επί 8μηνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

«Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.»

Την Εικόνα της Παναγίας προπορευόταν ιερείς ψάλλοντας εωθινούς ύμνους ενώ συνοδευόταν από πλήθος πιστών από τα χωριά του Αχλαδοχωρίου και του Γριζάνου. Ανθρώπων όλων των ηλικιών που εναπόθεσαν ελπίδες και τάματα στη Θεομήτωρ.

«Τι σοι δώρον προσάξω, της ευχαριστίας ανθ’ ώνπερ απήλαυσα, των σων δωρημάτων, και της σης αμέτρητου χρηστότητος; Τοιγαρούν δοξάζω,  υμνολογώ και μεγαλύνω,  σου την άμετρον προς με συμπάθειαν.».

Η πομπή αργά το πρωί έφτασε στην είσοδο της Κρήνης για να κατευθυνθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδώρου. Πλήθος πιστών ανέμενε την Εικόνα για να προσκυνήσει και να ζητήσει τη Χάρη της Παναγίας. Να γονατίσει μπροστά της, και να αιτηθεί βοήθεια και δύναμη.

«Από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσαι,  και τη ση δυνάμει,  εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου, και εξ εχθρών των πολεμούντων,  και μισούντων με Κόρη πανύμνητε.».

Τελικός σταθμός της Εικόνας, αφού πραγματοποιήθηκαν σύντομες στάσεις και Δεήσεις σε εξωκκλήσια ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί η Εικόνα θα παραμείνει για 8 μήνες απλώνοντας τη Σκέπη της σε όσους ζητούν την βοήθεια και την υποστήριξη της.

«Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.».

Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε δύσβατο και δασώδες σημείο της περιοχής από 8 Κυνηγούς οι οποίοι καταγόταν από τρία χωριά την Οιχαλία, το Αχλαδοχώρι και το Κουτσίκοβο. Έτσι αποφάσισαν κάθε χωριό να φιλοξενεί την Εικόνα στην ενορία του για τέσσερις μήνες το χρόνο. Όταν το Κουτσίκοβο έπαψε να υφίσταται αποφασίστηκε τους 4 επιπλέον μήνες η εικόνα να παραμένει στην Οιχαλία.

Κατά την περιφορά η εικόνα μεταφέρεται από τους κατοίκους του Αχλαδοχωρίου, της Κρήνης και της Οιχαλίας από ώμο σε ώμο αναπαριστώντας τους Κυνηγούς εκείνης της εποχής που μετέφεραν την εικόνα διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον μέχρι τον κάμπο.