Με τρία έργα συμμετέχει στο LEADER ο Δήμος Φαρκαδόνας

Ο προϋπολογισμός των έργων αγγίζει τις 666.800 ευρώ και αφορά τα έργα της «Δημιουργίας παιδικού σταθμού στο δημοτικό κατάστημα Οιχαλίας», της «Αναβάθμισης πλατειών Νομής, Σερβωτών και Πετρόπορου» και «Ψηφιοποίησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρκαδόνας»

Με τρία έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και στην τοπική ανάπτυξη συμμετέχει ο Δήμος Φαρκαδόνας στο μέτρο «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

Ο προϋπολογισμός των έργων που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας αγγίζει τις 666.800 ευρώ.

Συγκεκριμένα το πρώτο έργο αφορά τη «Δημιουργία παιδικού σταθμού στο δημοτικό κατάστημα Οιχαλίας». Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τις 212.000 ευρώ αφορά στην ανακαίνιση – διαμόρφωση του παλαιού δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία προκειμένου να δημιουργηθεί μια πρότυπη εγκατάσταση που θα στεγάσει τον παιδικό σταθμό της Οιχαλίας, από τους πλέον πολυάριθμους σε αριθμό παιδιών στο Δήμο. Με το έργο αυτό θα αποκτήσει μόνιμη, ιδιόκτητη και υποδειγματική στέγη η δομή αυτή, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα παιδιά και τους γονείς.

Σχετικά με το δεύτερο κατά σειρά έργο δεν αφορά μονάχα ένα δημοτικό διαμέρισμα. Πρόκειται για την «Αναβάθμιση πλατειών Νομής, Σερβωτών και Πετρόπορου», προϋπολογισμού 330,000 ευρώ αφορά στη διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών πλατειών των τριών τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Πελινναίων. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλοντα χώρο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και θα αναβαθμίσουν το δημόσιο χώρο των τοπικών μας αυτών κοινοτήτων προς όφελος των κατοίκων τους.

Αναφορικά με το τρίτο έργο, είναι αυτό της «Ψηφιοποίησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρκαδόνας», προϋπολογισμού 24,800 ευρώ.

Στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, μέσα από την καταγραφή των αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών του πόρων, προκειμένου αυτοί να αξιοποιηθούν από τους τοπικούς φορείς στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Έτσι λοιπόν, τα προς ένταξη έργα του Δήμου καλύπτουν πολύπλευρα το ζητούμενο στόχο που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, η αύξηση της ελκυστικότητας και η τοπική ανάπτυξη στις περιοχές μας, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.