Μέχρι και τις 4 Αυγούστου οι αποσπάσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Παράταση έως και τις 4 Αυγούστου έλαβε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ή που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων θα έχουν την δυνατότητα μέχρι και την προαναφερόμενη ημερομηνία να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, όσοι εκπαιδευτικοί είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017, και υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017.