Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές στα Γενικά Λύκεια της περιοχής μας

Γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στη Α’ τάξη ΓΕΛ

Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 29 Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να προωθούν την διαδικασία των εγγραφών των μαθητών στην  Α’ τάξη των Γενικών Λυκείων Φαρκαδόνας και Οιχαλίας.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες κατά την έλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος στην οποία θα δηλώνονται:

α) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ανήλικος.

β) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ) Ότι ο εγγραφόμενος  μαθητής δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

δ) Ότι ο εγγραφόμενος μαθητής δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου-Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν το Λύκειο υποδοχής παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γυμνάσιο αποφοίτησης.

Οι μαθητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).