Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την επιστροφή αγροτικού ΦΠΑ

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει προκειμένου μέσα στο χειμώνα αγρότες και κτηνοτρόφοι να τύχουν της επιστροφής

Χρονικό περιθώριο έως και το τέλος του επόμενου μήνα θα έχουν Τρικαλινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι του ειδικού καθεστώτος για να καταθέσουν και να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές τους.

Ήδη, λογιστές αλλά και συνεταιριστικές οργανώσεις του νομού στις οποίες απευθύνθηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα στην Εφορία Τρικάλων για να τύχουν της επιστροφής.

Σημειωτέον ότι η επιστροφή με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% υπολογίζεται στο συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του ΦΠΑ των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

Στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ εντάσσονται οι αγρότες των οποίων ο τζίρος από τις πωλήσεις των προϊόντων τους δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και λαμβάνουν επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Οι αγρότες του συγκεκριμένου καθεστώτος απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων.

Στο όριο των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό που προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στον φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ.) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, Δημόσιο, δήμοι κ.λπ.), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στον φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Για το όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών αναμένεται ο έλεγχος από την ΔΟΥ προκειμένου μέσα στο χειμώνα οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα της επιστροφής.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ