Μειώνεται κατά 1 χρόνο η φοίτηση στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ

Ευνοημένοι από τις αλλαγές που σχεδίασε το υπουργείο Παιδείας οι μαθητές που φοιτούν την φετινή χρονιά στην Α΄ Τάξη

Οι αλλαγές που σχεδιάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το υπουργείο Παιδείας επηρεάζουν θετικά τους μαθητές που φοιτούν την φετινή χρονιά στην Α΄ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείο η φοίτηση των μαθητών μειώνεται κατά ένα έτος και αντί των τεσσάρων χρόνων, από την φετινή χρονιά και για τους μαθητές της πρώτης τάξης μειώνεται στα τρία έτη. Ουσιαστικά οι μαθητές αντί να έχουν μπροστά τους και τη Δ’ Τάξη, πλέον θα τελειώνουν με την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους της Γ΄ Τάξης.

Συγκεκριμένα η φοίτηση στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και ΓΕΛ πλέον θα είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και σε επίπεδο νομού, οι οποίοι συντομεύουν κατά ένα χρόνο την φοίτηση και αποκτούν το δικαίωμα είτε στην λήψη πτυχίου, είτε στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία πλήρη σχολικά έτη στο τριετές Εσπερινό Λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε Εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.
Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο πλήρη σχολικά έτη σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του παρόντος.

Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος και όσοι μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.