Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 χρόνων

Δωδεκάμηνη απασχόληση σε μακροχρόνια ανέργους 55-67 χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης κάποιων συμβάσεων για έναν επιπλέον χρόνο

Εντείνουν τις ενέργειες και οι Δήμοι του νομού Τρικάλων προκειμένου να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη του νέου προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 χρόνων.

Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει απασχόληση σε 10.500 συνολικά μακροχρόνια ανέργους σε πανελλαδικό επίπεδο για διάστημα 12 μηνών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις θα μπορούν να ανανεωθούν για διάστημα 12 επιπλέον μηνών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να συμμετέχει και ο Δήμος Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης, η οποία μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προωθήσει κάθε ενέργεια, προκείμενου να είναι έτοιμη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Σημειωτέον ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα γίνουν προσλήψεις στους Δήμους, τις Περιφέρειες αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση των 10.500 ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω και της ηλικίας τους, θα περιλαμβάνει, την πρόσληψη τους με μισθό μέχρι 600 ευρώ  μέχρι 12 μήνες και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Μάλιστα θα υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης ορισμένων συμβάσεων για άλλον έναν χρόνο.

Σύμφωνα με πηγές του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

Επίσης ανάμεσα στις προϋποθέσεις θα είναι να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προγράμματος και να κατέχουν κάρτα ανεργίας, την οποία ανανεώνουν σε μηνιαία βάση.

Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.