Ο Χρήστος Τρικάλης πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΟΕ

Συγκροτήθηκαν σε Σώμα οι νεοεκλεγμένοι στην διοίκηση της Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Τρικαλινή αλλά και τοπική εκπροσώπηση στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 86ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ και την πανηγυρική εκλογή του κ. Χρήστου Τρικάλη στην Εξελεγκτική Επιτροπή, οι νεοεκλεγμένοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα. Ειδικότερα πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΟΕ εκλέχτηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Τρικάλων και διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας κ. Χρήστος Τρικάλης, αντιπρόεδρος ο κ. Χρήστος Τσιούλκας, γενικός γραμματέας ο κ. Στέφανος Θεολόγης και μέλη οι κ.κ. Ντίνος Παντελίδης και Νίκος Ζαπάντης.