Ο ευσχήμων Ιωσήφ από τού ξύλου καθελών τό άχραντόν σου Σώμα

«Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από τού ξύλου καθελών τό άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά, ειλήσας καί αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο.».
Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα θλίψης και πόνου. Η Μεγάλη Παρασκευή, είναι ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας. Ημέρα Πένθους για την Ορθοδοξία και εκατοντάδες πιστών κατέκλυσαν τις εκκλησίες της Φαρκαδόνας συμμετέχοντας στην κορύφωση του Θείου Δράματος. Σε κάθε ενορία, πιστοί προσέρχονταν μαζικά από το πρωί παρακολουθώντας την τελετή της Αποκαθήλωσης.
«Τί τά μύρα τοίς δάκρυσι Μαθήτριαι κιρνάτε; ο λίθος κεκύλισται, ο τάφος κεκένωται, ίδετε τήν φθοράν, τή ζωή πατηθείσαν, τάς σφραγίδας μαρτυρούσας τηλαυγώς, υπνούντας δεινώς τούς φύλακας τών απειθών, Τό θνητόν σέσωσται σαρκί Θεού, ο Άδης θρηνεί, Δραμούσαι χαρά, είπατε τοίς Αποστόλοις, ο νεκρώσας Χριστός τόν θάνατον, πρωτότοκος εκ νεκρών, ημάς προάγει εις τήν Γαλιλαιαν.».
Με πνεύμα κατάνυξης και συναισθήματα οδύνης και ευλάβειας οι Φαρκαδόνιοι πιστοί παρακολούθησαν από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής την ανάγνωση των Βασιλικών Ωρών από τους ιερείς, τον Εσπερινό και την Αποκαθήλωση.
Το άψυχο σώμα του Ιησού βρίσκεται στον Σταυρό στο λόφο του Γολγοθά. Ο Ιωσήφ από Αριμαθαίας, κρυφός μαθητής του Ιησού, ζήτησε από τον Πιλάτο να πάρει το Σώμα Του και να το ενταφιάσει. Η άδεια δόθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο. Μυροφόρες άλειψαν το Σώμα του με μύρο και το τύλιξαν σε ένα σεντόνι. Στη συνέχεια ενταφίασαν το Σώμα Του σε έναν τάφο λαξευμένο σε βράχο.
Οι προσκυνητές περιδιάβαιναν στους ιερούς ναούς της πόλης για να προσκυνήσουν τους Επιταφίους που στολίστηκαν με λουλούδια ξεχωριστά και φέτος ο καθένας. Επιβλητικοί, όπως αρμόζει στο δράμα του Εσταυρωμένου με μικρούς και μεγάλους να προσκυνούν το σεπτό Σώμα του Κυρίου στη μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης και θυσίας του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο.
« Ότε κατήλθες πρός τόν θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τόν Άδην ενέκρωσας, τή αστραπή τής θεότητος, ότε δέ καί τούς τεθνεώτας εκ τών καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις τών επουρανίων εκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.».
Σε ιδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στις κατάμεστες από πιστούς εκκλησίες. Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή γιορτάζουμε τη μεγάλη απελευθέρωση από την ενοχή, την αμαρτία, το κακό και το θάνατο. Και το γιορτάζουμε μέσω ενός μοναδικού Θανάτου, κατά τον οποίο ο Θεός που έγινε άνθρωπος φορτώθηκε όλες τις ενοχές μας, όλες τις αμαρτίες και όλους τους θανάτους μας.
 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ
DSC_0032 DSC_0034 DSC_0038
ΓΡΙΖΑΝΟ
DSC_0040 DSC_0046
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
DSC_0078
ΠΕΤΡΩΤΟ
DSC_0095 DSC_0100 DSC_0109 DSC_0113
ΟΙΧΑΛΙΑ
DSC_0129 DSC_0131 DSC_0138ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
DSC_0081
ΚΡΗΝΗ
DSC_0022 a (26) a (28) a (14) a (47) a (32)