«Οι δημοτικές εκλογές με την απλή αναλογική»

Στις αυτοδιοικητικές αλλαγές και στην εφαρμογή της απλής αναλογικής στέκεται μέσω άρθρου της η Ελένη Χαλβατζά, υποψήφια δήμαρχος Φαρκαδόνας

Με την απλή αναλογική οδηγούμαστε στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και η καθιέρωση της αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης του τόπου μας καθώς θα αποτυπώσει ακριβώς τη βούληση των δημοτών στην κατανομή των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο και οδηγεί στον εκδημοκρατισμός της Τ.Α. και στον περιορισμό των πελατειακών δικτύων.

Με το μέχρι τώρα ισχύον- πλειοψηφικό- εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση να αλλοιώνει την λαϊκή βούληση όπως αυτή εκφράζεται στις εκλογές, ενισχύονταν οι κακοδαιμονίες του πολιτικού συστήματος με συνέπειες να δημιουργείται, επικίνδυνο έλλειμμα δημοκρατίας και «σφετερισμός» της εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό τελικά η ουσιαστική αντιπροσώπευση μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος να μην καθίσταται δυνατή, καταργώντας τον αποφασιστικό ρόλο των δημοτικών συμβούλων, τόσο των δημοτικών παρατάξεων που μειοψήφησαν όσο και της παράταξης που πλειοψήφησε.

Συγκρίνοντας τα δύο συστήματα και κάνοντας μια συνοπτική και επιγραμματική αντιπαραβολή των δύο συστημάτων παρατηρούμε τα εξής:

 Στο πλειοψηφικό σύστημα:

1.      Η πλειοψηφούσα στο 2ο γύρο δημοτική παράταξη έχοντας το 60% των συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο και τις αντίστοιχες επιτροπές (ανεξάρτητα από το ποσοστό που έλαβε στον πρώτο γύρο) είχε την άνεση να περνάει οποιαδήποτε εισήγηση αδιαφορώντας για την άποψη της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται με τους δημοτικούς συμβούλους, με τα τοπικά συμβούλια ή άλλους θεσμοθετημένους φορείς.

2.      Η επιτροπή διαβούλευσης δεν λειτουργούσε αφού δεν λαμβάνονταν υπόψη οι αποφάσεις της ως δεσμευτικές, ειδικά όταν δεν συνέπιπταν με τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής.

3.      Πολύ εύκολα οι δήμαρχοι προσδοκώντας την επανεκλογή τους μπορούσαν να κατευθύνουν πόρους σε έργα βιτρίνας, με αποτέλεσμα τα έργα που προκρίνονταν πολλές φορές να είναι αυτά που έχουν ψηφοθηρικό χαρακτήρα και όχι έργα υποδομής.

4.      Οι τοπικές κοινότητες στερούνταν χρηματοδότησης με αποτέλεσμα τα χωριά να ρημάζουν γιατί μη έχοντας πρόσβαση και αναγκαία εκλογική δύναμη δεν συγκινούσαν και πολύ την εκάστοτε δημοτική αρχή.

 Με την απλή αναλογική :

1.      Πρώτα απ όλα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες μέσα από προγραμματικές δεσμεύσεις, συνθέσεις και συνεργασίες που έχει ανάγκη ο τόπος μας ,έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα και υπό αυτήν την έννοια συμβάλλει και στην τοπική ανάπτυξη με όρους διαφάνειας και αντοχές σε βάθος χρόνου. Ο/η δήμαρχος δεν θα έχει το «αλάθητο» και θα πρέπει να αναζητά συναίνεση όχι μόνο στην πλειοψηφία αλλά και στην μειοψηφία.

2.      Η ψήφος του κάθε συμβούλου γίνεται πιο ισχυρή, καθιστώντας τους υπεύθυνους για την θετική ή αρνητική ψήφο τους σε κάθε απόφαση που πρέπει να λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί πλέον δεν θα μπορούν να κρύβονται πίσω από οποιαδήποτε παραταξιακή γραμμή αφού κάθε ψήφος θα έχει σημασία.

3.      Δίνεται η δυνατότητα ικανοί σύμβουλοι από κάθε παράταξη να αξιοποιούνται σε θέσεις ευθύνης όπως αυτής του αντιδημάρχου ή του Προέδρου σε κάποιο Νομικό πρόσωπο.

4.      Δίνεται η δυνατότητα της ανάδειξης μέσω της ψήφου σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, ανθρώπων που κρίνονται άξιοι να ηγηθούν σε τοπικό επίπεδο ανεξάρτητα από την επιλογή του δημάρχου. Δηλαδή κάποιος δημότης μπορεί να ψηφίσεις τον καλό πρόεδρο για το χωριό του αλλά για τον δήμο να ψηφίσεις τον ικανότερο εκ των υποψηφίων δημάρχων ανεξαρτήτως παράταξης.

5.       Έχοντας πλέον υποχρεωτικά κάποιου είδους οικονομική αυτοτέλεια τα τοπικά συμβούλια, αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο ρόλος τους καθώς θα μπορούν αυτόνομα να διαχειρίζονται κονδύλια για την κατασκευή τοπικών έργων.

6.      Δίνεται πλέον η δυνατότητα διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων για σημαντικά ζητήματα και έτσι οι πολίτες καθίστανται ενεργοί και υπεύθυνοι για τα τοπικά ζητήματα διότι πλέον θα αποφασίζουν οι ίδιοι.

7.      Δίνει χώρο στην τοπική κοινωνία εντάσσοντας στο αυτοδιοικητικό παιχνίδι συλλογικότητες και κινήσεις πολιτών με τοπικές ευαισθησίες ανανεώνει και αποεπαγγελματοποιεί την Αυτοδιοίκηση.

Από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι το σύστημα της απλής αναλογικής υπηρετεί τη συνταγματική επιταγή της ισότητας της ψήφου, στην οποία οφείλουμε να τοποθετηθούμε στη βάση αρχών και αξιών και όχι με βάση μικροϊδιοτελείς ή μικροκομματικές ή μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες. Οδηγεί στον εκδημοκρατισμό της τοπικής ζωής και στην πραγματική αποτύπωση της λαϊκής βούλησης στη σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων. Επιτρέπει την «εισβολή» της κοινωνίας και την ενασχόληση νέων ανθρώπων με την Τ.Α. Γενικώς η καθιέρωση της απλής αναλογικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό βήμα για να λύνονται τα προβλήματα με βάση τη συναίνεση, τη σύγκλιση των απόψεων σε κρίσιμα θέματα στα οποία πρέπει να επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση έτσι ώστε να αποφεύγονται τα λάθη στην επιτέλεση της αποστολής της.

Για όλα τα παραπάνω απευθύνω κάλεσμα σε κάθε συντοπίτη και συντοπίτισσα, κάθε οργανωμένη και μη συλλογικότητα, προπάντων στους νέους του τόπου μας να συστρατευθούν μαζί μας. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε ο δήμος μας χρειάζεται όλους όσους θέλουν να τον δουν να ευημερεί. Ο τόπος μας είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει να γίνει προτεραιότητα του κάθε ενεργού πολίτη γιατί η άρνηση μας για συμμετοχή στα κοινά αφήνει κενό χώρο, σε αδιάφορους, εσωστρεφείς και ελλιπείς να οδηγούν την τύχη του. Μας αξίζει ένας βιώσιμος και εξωστρεφής δήμος, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του, συνοδευόμενο από την αναγκαία κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. ‘Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε για την αναγέννηση του .
2 Σχόλια

 1. Ιωάννης
  06/02/2019 at 20:56

  Η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής, θα έχει σαν αποτέλεσμα, οι εκπρόσωποι των δημοτών που τους εξέλεξαν με την ψήφο τους, σε όλα τα όργανα του εκαστοτε Δημου να εκπαιδευτούν να συζητούν μεταξύ τους,( που κάτι τέτοιο με το υπάρχον εκλογικό σύστημα δεν υφίστατο) και να βρίσκουν λύση αποδεκτή και σίγουρα λύση που να εκφράζει την βάση των ίδιων των δημοτων που τους ψήφισαν.

  • Ιωάννης
   06/02/2019 at 22:25

   Ξέχασα να αναφέρω ότι η προσέγγιση στο άρθρο σου για τα υπέρ της απλής αναλογικής με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο..